نگاه ایران : وبسایت شخصی عباسعلی محمدی

عباسعلی محمدی هستم‌، متولد 11 خرداد سال 1371 و در اصفهان در يك‌ خانواده‌ هشت نفره‌ به‌ دنيا آمد‌م ، مجرد و
مهندس رباتیک هستم ...
شماره تماس و پیامکی من : 1600--265--0916داشتنت را فراموش خواهم کرد

داشتنت را فراموش خواهم کرد

عباسعلی محمدی 35

رای داشتنت گذشتم از سختی ها ، دلتنگی ها ، بی قراریها… برای داشتنت گذشتم از همه چیز ، از احساسم و این چشمهای خیس…. گذشتم از غرورم ،از تنهایی این دل صبورم…. برای داشتنت از خودم نیز گذشتم ، از تمام گذشته هایم نیز گذشتم…. برای داشتنت چه شبهایی تا صبح بیدار ماندم ،… از تمام لحظه هایم جا ماندم، من آخر این قصه را نخواندم…. آخرش برای داشتنت بیهوده به دنبالت می آمدم…. آخر قصه تو رفته بودی ، اما چرا به من نگفته بودی که یک روز میروی…. برای داشتنت به قلبم نیز پشت کردم ، چقدر شب و روز گلایه از سرنوشت کردم….