نگاه ایران
- عباسعلی محمدی هستم‌، متولد 11 خرداد سال 1371 و در اصفهان در يك‌ خانواده‌ مذهبی‌ هشت نفره‌ به‌ دنيا آمد‌م.
- دانشجوی مقطع کارشناسی و رشته رباتیک دانشگاه آزاد نجف آباد ، طراح ساخت و کنترل بازوهای ربات های صنعتی و پردازش تصویر،برنامه نویس و گرافیست...

ﻋﺎﺷـﻖ ﮐﺴـﯽ ﺷـﺪﻡ ﮐﻪ

_ (۲)._._۱

عباسعلی محمدی 4

ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﯽ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺸﺪﻡ …. ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻡ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ … ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﺨﻮﺍﺩﺍ … ﻧـﻪ … ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻪ … ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺯﯾﺮﻩ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻗﺪﻡ ﻧﺰﺩﻡ … ﻭﺍﺳﻢ ﺷﻌﺮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﻧﺨﻮﻧﺪﻩ … ﺑﻬﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ …