نگاه ایران : وبسایت شخصی عباسعلی محمدی

عباسعلی محمدی هستم‌، متولد 11 خرداد سال 1371 و در اصفهان در يك‌ خانواده‌ هشت نفره‌ به‌ دنيا آمد‌م ، مجرد و
مهندس رباتیک هستم ...
شماره تماس و پیامکی من : 1600--265--0916عکس های منتخب از گالری تصاویر :

http://negaheiran.com/wp-content/uploads/abbasali_201510121419472-6.jpg http://negaheiran.com/wp-content/uploads/abbasali_201510121419472-6.jpg
عباسعلی محمدی _ کوهای آلوارس اردبیل
http://negaheiran.com/wp-content/uploads/17967abasali-mohammadi_o.jpg http://negaheiran.com/wp-content/uploads/17967abasali-mohammadi_o.jpg
عباسعلی محمدی - باغ گل های اصفهان
http://negaheiran.com/wp-content/uploads/10733878_785347418206827_6145214011586479432_o.jpg http://negaheiran.com/wp-content/uploads/10733878_785347418206827_6145214011586479432_o.jpg
عباسعلی محمدی و دوستان - اصفهان
http://negaheiran.com/wp-content/uploads/abbasali-mohamadi-esfahan1394.jpg http://negaheiran.com/wp-content/uploads/abbasali-mohamadi-esfahan1394.jpg
عباسعلی محمدی - رودخانه زاینده رود شهر اصفهان
http://negaheiran.com/wp-content/uploads/lidow_20158902943139.jpg http://negaheiran.com/wp-content/uploads/lidow_20158902943139.jpg
عباسعلی محمدی - میدان امام اصفهان
http://negaheiran.com/wp-content/uploads/abbasali_201510121419472-8.jpg http://negaheiran.com/wp-content/uploads/abbasali_201510121419472-8.jpg
عباسعلی محمدی - بندر انزلی

بنویسید

بنویسید

عباسعلی محمدی 7

بنویسید؛دلش مثل دل شیشه شکست… آن زمانی که دلی بر دل رویا ها بست… بنویسید؛که با عدل خدا مساله داشت… . بنویسید؛که از خلقت خود هم گله داشت… بنویسید؛که اشعارمن از سوز دل است… بنویسید؛که دنیای من از خشت و گل است…

خودت باش

خودت باش

عباسعلی محمدی 15

دیوانه و دلبسته إقبال خودت باش… سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش … یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری… رازی به همین چند قلم مال خودت باش … دنبال کسی باش که دنبال تو باشد… این گونه اگر نیست بدنبال خودت باش… پرواز قشنگ هست ولی بی غم و منت… منت نکش از غیر و پرو بال خودت باش…. صد سال اگر زنده بمانی گذرانی… پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش…